Showentry

Utstillere utenfor NRR/utenlandske utstillere:

NRR har digital påmelding til utstillinger Norge.
De som ønsker å stille ut må ha en bruker i Min Katt i NRR, og melder på utstilling via Min Katt. Alle som allerede er registrert i NRRs stambok, enten som eiere av en katt fra NRR, som har solgt en katt til Norge, eller som har stilt ut i Norge tidligere, skal ikke opprette ny bruker, men be om å få tilsendt brukernavn og passord på den brukeren som allerede er registrert. Henvendelsen sendes til NRR, epost forbund@nrr.no

Ny bruker lager du her: Lag ny bruker

Brukerveiledning er laget av Suomen Kissaliitto og finnes her: Brukerveiledning

– – – – – –

Exhibitors outside NRR / Foreign exhibitors:

NRR has digital enrollment to exhibitions in Norway.
Those who want to exhibit must register as a user in Min Katt in NRR and enter the exhibiton via Min Katt. Anyone already registered in NRR’s pedigree book, either as owner of a cat from NRR, who has sold a cat to Norway or who has exhibited earlier in Norway shall not create a new user but ask to have sent username and password to the user already registered. The request should be sent to NRR, email forbund@nrr.no

New user is made from the login page of Min Katt: New User

User’s Guide is made by Suomen Kissaliitto and can be found here: User’s Guide