Søke om utstilling

Alle søknader om utstilling sendes til:
NRR
Pancoveien 22 a
1624 Gressvik

epost: kontoret@nrr.no

Tildelinger av utstillinger

Det er UK som mottar klubbenes søknader om å arrangere utstilling, UK bruker FIFe’s Utstillingsreglement (med NRRs tillegg) som grunnlag for å tildele utstillinger. UK sender så disse søknadene videre til FIFe som tar endelig avgjørelse.

Hovedutstilling

Klubbene kan søke om 1 – én – utstilling (max to sertifikat Jf. UR § 1.1 d) pr år, 10 – ti – år frem i tid. Søknaden skal være NRR i hende senest 1. juni hvert år. NRR tildeler utstillingene innen 20 juni hvert år. Søknader som ankommer senere enn 24 – tjuefire – måneder før utstillingsdato behandles fortløpende.

Det er eget skjema for søknad om hovedutstilling på skjemasiden vår.

Tilleggsutstilling

Klubbene kan søke om tilleggsutstilling. Klubber som ønsker å søke ekstra utstillinger kan tidligst gjøre dette 24 – tjuefire – måneder før utstillingsdato. Det er fortløpende tildeling. Det er eget skjema for søknad om tilleggsutstilling.

Regler for avstand mellom utstillinger med mer er nedfelt i Utstillingsreglementet.

Arrangør av Årets Katt-utdeling

UK har som oppgave å finne klubb som kan være teknisk arrangør av denne utdelingen. UK skal sammen med klubb som påtar seg denne oppgaven, stå ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av denne utdelingen. Normalt skjer utdelingen annethvert år hos en klubb på det sentrale Østland og annethvert år hos en klubb i distriktet.

Alle klubber kan søke om å få lov til å stå som arrangør av denne utdelingen, og utdelingen bør finne sted på en  utstilling i løpet av våren.

​Frist for klubber til å søke om å ha denne utdelingen : 31. desember

Arrangør av Årets Nord-Norske Katt-utdeling

 UK har som oppgave å finne klubb som kan være teknisk arrangør av denne utdelingen. UK skal sammen med klubb som påtar seg oppgaven, stå ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av denne utdelingen.

Alle Nord- Norske klubber kan søke om å stå som arrangør av denne utdelingen, denne utdelingen bør finne sted på en utstilling i løpet av våren.

Frist for klubber til å søke om å ha denne utdelingen :31. desember

Arrangør av Krystallkatten-utdeling

 UK har som oppgave å finne klubb som kan være teknisk arrangør av denne utdelingen. UK skal sammen med klubb som påtar seg denne oppgaven, stå ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av denne utdelingen. Normalt skjer utdelingen annethvert år hos en klubb på det sentrale Østland og annethvert år hos en klubb i distriktet.

Alle klubber kan søke om å få lov til å stå som arrangør av denne utdelingen, og utdelingen bør finne sted på en utstilling i løpet av våren.

Frist for klubber til å søke om å ha denne utdelingen: 31. desember

SWS

Enhver klubb kan søke om å få kunne stå som arrangør av SWS- show i NRR. Om arrangørklubb ønsker det, kan UK bistå til gjennomføring av dette showet. SWS skal arrangeres første del av året (fra feb. t.o.m juni)

Søknadsfrist er 2 år før utstillingen avholdes.

Søknaden skal i tillegg til søknadsskjema inneholde eget skriv med budsjett, og det må også legges ved info om tenkt brukt hall og klubbens kontaktperson for utstillingen.
 
Om ingen klubber tar oppgaven, er dette UK’s jobb på vegne av NRR.

Veiledende organ for å arrangere utstillinger

UK kan om ønskelig bistå med hjelp og oppfølging i forbindelse med utstillinger.