Skal du kjøpe katt?

Maine Coon kattunger

Hvis du har planer om å kjøpe deg en katt bør du ikke gjøre dette som et impulskjøp, da katter har en gjennomsnittlig levealder på 12-14 år, så derfor forplikter du deg til mange hyggelige og noen frustrerende stunder i mange år framover.

Du bør planlegge et slik innkjøp basert på hvilke boforhold du har, har du planer om å delta på katteutstillinger, starte oppdrett og drive med avl, eller vil du ha en katt til husbruk og kos?

De fleste katter håndterer å bare være innekatter, men det krever mer av eieren i forhold til tilrettelegging av miljøet, samt lek og stimulering, så katten får det velvære og nødvendige mosjon som kreves.

Bor du slik at katten enten kan gå løs, da i forhold til trafikk, naboer, ville dyr og fugler eller har du hage eller annet uteareal som kan omgjøres til kattegård / innhegning, så vil katten ha større muligheter til å aktivisere seg selv. En slik løsning fritar selvfølgelig ikke eier i forhold til stimulering og sosialisering.

Du må også finne den rasen som har det aktivitetsnivået som er ønskelig. De fleste katterasene sover mange timer i døgnet, opptil 18 timer til sammen, men i de våkne periodene er noen raser svært aktive, mens andre er ganske så sedate. Men felles trekk for de fleste raser er at de er svært nysgjerrige og elsker å delta i dine gjøremål. Det finnes selvfølgelig forskjellige varianter når det gjelder lynne og adferd også innenfor de forskjellige rasene.

Å besøke katteutstillinger for å innhente opplysninger om de forskjellige rasene fra de som driver med oppdrett er en god og hyggelig måte å få informasjon om de rasene du eventuelt ønsker å kjøpe. Da vil du få opplysninger om hvordan en overdragelse vil foregå, både når det gjelder registrering, nødvendige papirer som medfølger, krav til vaksine, sterilisering etc.

Lykke til med ny katt.