Korona/Covid-19

NRR ser at uforutsigbarheten og usikkerheten rundt smittesituasjonen framover kan gi store utfordringer for klubbenes utstillingsarrangementer, dette gjelder også andre arrangement og møter klubbene ønsker å gjennomføre.


NRR vet at klubbene gjør grundige og kontinuerlige vurderinger hele tiden for å forsøke å gjenopprette noe aktivitet og vi ber om at de følger nøye med på de oppdaterte anbefalinger rundt koronavirus og smitte