Om NRR

NRR_logo

NRR er en forkortelse for Norske Rasekattklubbers Riksforbund, og ble dannet i 1963. NRR er den sentrale organisasjonen for alle medlemsklubber i Norge.

NRR har 25 regionale katteklubber og gjennom disse ca 1700 medlemmer. Det registreres årlig ca 4000 rasekatter i NRR, og det stilles ut rundt 10 000 katter på våre utstillinger per år. NRR er tilsluttet det internasjonale forbundet Fédération Internationale Féline (FIFe). FIFe består av forbund over hele verden. Hvert forbund plikter å følge de lover, regler og statutter som FIFe vedtar. Dette gjelder blant annet reguleringer for avl, utstilling, dommere og stambokføring. NRR har i også egne tillegg som presiserer hele eller deler av en FIFe paragraf og når det angår helse på katt. Disse kan kun være strengere enn de FIFe vedtar, Når det gjelder import av katter er det statlig norsk lovverk og landets karantenebestemmelser som må følges.

Gjennom sitt kontor på Gressvik betjener NRR medlemsklubbene som er spredt over hele landet. Det gjelder saker som stambokføring, rådgiving om klubbdrift, tolkning av lovverk, import/eksport, avl,utstilling og annonsesalg til medlemsbladet Aristokatt.

NRR fører den eneste FIFe-godkjente stamboken i Norge.

Klubbenes oppgaver foruten å betjene sine medlemmer, er å virke som bindeledd til NRR. Klubbene arrangerer mellom 40 og 50 internasjonale utstillinger over hele Norge

NRRs generalforsamling er NRRs øverste myndighet. Den består av delegater fra klubbene, æresmedlemmer og det valgte styret. Her vedtas endringer i lover, regler og statutter, handlingsplaner og saker angående økonomi og budsjett. I tillegg velges styremedlemmer og medlemmer til råd og utvalg. Det velges også delegater til FIFes generalforsamling