Katteoppdrett

Oppdrett

Katteoppdrett er en spennende hobby å ha. Man velger selv hvor aktiv man ønsker å være, og mange har skaffet seg venner for livet i kattemiljøet.

Hvordan man begynner med katteoppdrett

For å bli registrert oppdretter i NRR, og dermed i FIFe, må man være medlem av en av våre klubber, man må man ha et stamnavn, og man må eie en fertil hunnkatt.

Stamnavnet er navnet på oppdrettet ditt, og blir som et slags etternavn på alle kattungene som avles frem. Det kan ta tid å få et stamnavn godkjent, så vi anbefaler å søke i god tid før man planlegger å få kattunger.

Som NRR-oppdretter må man følge NRRs Oppdrett-og registreringsreglement, og man må lære seg noe genetikk, og EMS-koder. EMS er et kodesystem som beskriver kattens rase og farge, slik at man har en viss oversikt over hvilke farger og egenskaper man avler frem på rasen sin.

NRR har også et diplomeringsprogram for oppdrettere som har litt erfaring, hvor man får tittelen Diplomoppdretter om man består.

Det er mye spennende å sette seg inn i om man vil drive med oppdrett, så å ha en mentor, noen som hjelper den første tiden er en stor fordel.  Det kan for eksempel være oppdretter til den første hunnkatten, eller kontaktpersonen i klubben din. Å besøke en katteutstilling kan også være nyttig. Da får man bedre kjennskap både til raser, oppdrettere og klubber

Velkommen til en ny og spennende verden i NRRs kattemiljø!