EMS koder

Katteraser og farger

FIFe omfatter rasekattforbund i så mange land at det er helt nødvendig å lage en standard for å betegne kattens rase og farge i stambøker og utstillingskataloger.


I 1991 ble EMS – Easy-Mind System – innført. Tidligere var det brukt et nummer pluss eventuelt en bokstav for å betegne både rase og fargetype, men dette ble etterhvert totalt uoversiktlig.

I EMS er alle raser beskrevet med en kode som består av:

 • Tre store bokstaver for rasen
 • Fargen i pelsen angis med små bokstaver, felles for alle raser
 • En eller flere grupper på to sifre som videre beskriver kattens farge og/eller mønster.  Kodene skal skrives med rasekoden først med store bokstaver, så bokstavkoden(e ) for pelsfarge, og så videre koder for mønster, øyenfarge, pels og hale osv der det er nødvendig, i stigende rekkefølge. 

Kattene deles inni 4 kategorier, hvor  kattene i kategoriene konkurrerer mot hverandre i konkurransen  Best In Show på utstilling.

Katteraser i NRR

Kategori 1:

 • EXO  –  Exotic
 • PER  –  Perser
 • RAG  –  Ragdoll
 • SBI  –  Hellig birma
 • TUV  –  Tyrkisk van

Kategori 2:

 • ACL  –  American curl langhår
 • ACS  –  American curl korthår
 • LPL  –  La perm langhår
 • LPS  –  La perm korthår
 • MCO  –  Maine coon
 • NEM  –  Neva masquerade
 • NFO  –  Norsk skogkatt
 • SIB  –  Sibir
 • TUA  –  Tyrkisk angora

Kategori 3:

 •  BEN  –  Bengal
 • BML  –  Burmilla
 • BSH  –  Britisk korthår
 • BLH  –  Britisk langhår
 • BUR –  Burmeser
 • CHA  –  Chartreux  
 • CYM  –  Cymric 
 • EUR  –  Europé   
 • KBS  –  Kurilsk bobtail korthår  
 • KBL  –  Kurilsk bobtail langhår
 • KOR  –  Korat
 • MAN  –  Manx
 • MAU  –  Egyptisk mau
 • OCI  –  Ocicat
 • SIN  –  Singapura
 • SNO  –  Snowshoe
 • SOK  –  Sokoke   
 • SRL –  Selkirk rex langhår 
 • SRS  –  Selkirk rex korthår 

Kategori 4:

 • ABY  –  Abyssiner
 • BAL  –  Balineser 
 • CRX  –  Cornish rex 
 • DRX  –  Devon rex  
 • DSP  –  Don sphynx
 • GRX  –  German rex 
 • JBT  –  Japanese bobtail  
 • OSH  –  Orientalsk korthår 
 • OLH  –  Orientalsk langhår
 • PEB  –  Peterbald
 • RUS  –  Russian blue
 • SIA  –  Siameser
 • SOM  –  Somali 
 • SPH  –  Sphynx 
 • THA  –  Thai 

Huskatt

 • HCL – Huskatt langhår
 • HCS – Huskatt korthår

Pelsfarger

 • n – Svart (eller brun, brunmasket, viltfarget)
 • a – Blå
 • b – Sjokolade
 • c – Lilla
 • d – Rød
 • e – Creme
 • f – Sortskilpadde (eller brunskilpadde)
 • g – Blåskilpadde
 • h – Sjokoladeskilpadde
 • j – Lillaskilpadde
 • o – Sorrel (eller cinnamon, kanel)
 • p – Fawn
 • q – Sorrelskilpadde (eller cinnamonskilpadde)
 • r – Fawnskilpadde
 • w – Hvit
 • nt – Amber- kun tillatt brukt på norsk skogkatt
 • at – Light amber- kun tilatt brukt på norsk skogkatt
 • dt – Rød basert på amber – kun tillatt brukt på norsk skogkatt
 • et – Creme basert på amber – kun tillatt brukt på norsk skogkatt
 • x – Ikke godkjent farge 

Sølv og golden, tilleggskoder til pelsfargen

 • s – Sølv eller smoke
 • y – Golden

Dillute modifier, kun til registreringsformål:

Når «m» tilføyes EMS koder for diluted colour variant, betyr det at katten er blitt registrert i en annen organisasjon som carmel ( blå, lilla, fawn + «m») eller apricot ( creme, blåskilpadde, lillaskilpadde eller fawnskilpadde + «m»)

 • m – Modifier
 • am – Karamell, basert på blått
 • cm – Karamell, basert på lilla
 • em – Aprikos, basert på creme
 • pm – Karamell, basert på fawn
 • *m – Karamell, hvor grunnfargen er ukjent

Hvitflekk

 • 01 – Van
 • 02 – Harlekin
 • 03 – Bicolour
 • 04 – Mitted – kun tillatt brukt på ragdoll
 • 05 – Snowshoe- kun tillatt brukt på snowshoe
 • 09 – Hvit, uten angitt mengde

Mønster

 • 11 – Shaded
 • 12 – Tipped
 • 21 – Agouti (uspesifisert mønster)
 • 22 – Tabby
 • 23 – Tigret
 • 24 – Spotted
 • 25 – Ticket (ABY/SOM-mønstret)

Masker

 • 31 – Burmesermasket
 • 32 – Tonkanesermasket
 • 33 – Masket (siamesermasket)

Hale – Gjelder bare Manx og Cymric.

 • 51 – Rumpy
 • 52 – Rumpy riser
 • 53 – Stumpy (opptil 3 cm)
 • 54 – Longie (lenger enn 3 cm)

Øyenfarge

 • 61 – Blåøyd
 • 62 – Orangeøyd (gul hos visse raser)
 • 63 – Oddeyed (1 av øynene blå)
 • 64 – Grønnøyd
 • 65 – Burmeserøyenfarge
 • 66 – Tonkaneserøyenfarge
 • 67 – Maskede katters øyenfarge (siameserblått)

Ører

 • 71- Rette ører
 • 72- Krøllete ører

Pels

 • 81 – Langhår (kun på DSP og PEB)
 • 82 – korthår (kun på DSP og PEB)
 • 83 – Brush (kun på DSP og PEB)
 • 84 – Glatthåret (kun på LPL/LPS og SRL/SRS)

Eksempel på noen betegnelser:

PER a – Blå perser

EXO n 22 – Bruntabby eksotisk korthår

BRI w 62 – Hvit orangeøyd britisk korthår

BAL n 21 – Bruntabbymasket balineser

SOM o – Sorrel somali

OLH c – Lilla orientalsk langhår

NFO n 09 23 – Bruntigret og hvit norsk skogkatt