Maks 3 kull på 24 mnd, og maks 2 på 12 mnd.

Avlshunner skal ikke ha mer enn 3 kull i en 24 måneders periode.

Fra og med 1.1.2022 gjelder også regelen om at man kan ha maks 2 av disse kullene på 12 måneder.

Oppdretts- og registreringsregler for FIFe (OR) sier:

OR 3.3. Avlshunner «En hunnkatt må ikke ha mer enn tre kull i løpet av tjuefire måneder med mindre en veterinær og/eller FIFe-medlemmet [NRR ved Avlsrådet] skriftlig har tillatt noe annet på forhånd.»

Det betyr at for ethvert kull født av hunnkatten, skal det ikke være mer enn tre kull totalt i løpet av de siste 24 måneder. For hvert kull som fødes fra og med hunnkattens 4. kull må man altså ha full oversikt bakover og ikke pare hunnkatten for tidlig. Tell 24 måneder bakover fra forventet dato for fødsel. Det er dato for kullenes fødsel som gjelder.

Regelen er til for å sikre FIFes avlsdyr mot rovdrift og ivareta dyrevelferd.

Brudd på OR § 3.3 første ledd vil føre til et gebyr på kr. 5000,- i tillegg til ordinær pris på stamtavlene for å få registrert kullet.
Gebyret kommer i tillegg til øvrige sanksjoner i slike saker.