Import av katt

Når vi skal importere katt til Norge er det mye vi må passe på. Det er to sett med regler vi må kunne:

– Mattilsynets regler for innførsel av katt til Norge

– NRRs regler for å omregistrere katten i stamboken

Import fra Russland

Katter som kommer fra Russland fra og med 1 mars 2022 ikke får importeres eller registreres i andre FIFe-medlemmers stambok, uavhengig av hvilket forbund katten er registrert i. Dette gjelder enn så lenge til 31.12.2023.

Import til NRR:

-Alle avls- og utstillingskatter som eies av NRR-registrert oppdretter skal omregistreres til NRRs stambok. Dette skal gjøres så snart som mulig og senest innen tre måneder etter overdragelse.

– Katten kan ikke brukes i avl eller stilles ut før den er omregistrert.

– Utfylt skjema «Omregistrering fra annet forbund»

– Original stamtavle

– Betalt behandlingsgebyr og kopi av kvittering

– Kopi av veterinærattest/vaksiner/pass (sidene i passet med ID, vaksiner og veterinærsjekk)

– Innen FIFe: Eierskiftebevis (om det ikke fremgår av stamtavlen)

– Katt utenfor FIFe: Transfer/slip utstedt av forbundet katten kommer fra

Stambokfører går gjennom alle papirer og sjekker at alt er komplett og i orden. Om noe mangler blir det gitt beskjed via klubbsekretær i de ukentlige rapporter som sendes klubbene.

Stambokfører/Avlsrådet går også gjennom stamtavlen, og kontrollerer at det ikke er uregelmessigheter, mangler, eller genetisk umulige eller ikke-tillatte farger. Dersom slikt oppdages kan katten settes på RX-tavle.

Viktig: Dersom noe av dokumentasjonen mangler vil ikke NRR-stamtavle bli utstedt før resterende papirer sendes inn. I spesielle tilfeller kan man få Midlertidig Registreringsbevis, for å kunne stille ut katten. Se OR § 4.2-4.3 for detaljer. Skulle det finnes ulovlige raser (Munchkin, Scottish Fold) i stamtavlen innen 4 generasjoner, så vil ikke katten kunne importeres til noe FIFe-forbund.

Mattilsynet – www.mattilsynet.no

Reglene til Mattilsynet endres ganske ofte, og man må alltid sjekke siste nytt på nettsidene deres før man importerer. Det kan ha kommet nye regler og man må alltid undersøke hva som til enhver tid gjelder. Reglene avhenger av hvilket land katten kommer fra. Mattilsynets regler skal sikre at vi ikke får inn dyr med farlige og smittsomme sykdommer til Norge.

Det er forskjellige regler om katten er fra:

– Sverige (eneste land hvor det ikke kreves rabiesvaksine og pass)

– Storbritannia, Irland, Finland, Malta 

– Andre EU-land (enn de nevnt over) 

– Listeførte tredjeland (se liste hos Mattilsynet) 

– Ikke-listeførte tredjeland (resten av verden). Man er pliktig å vise frem katt og papirer i tollen når passerer grensen.

Når man importerer en katt, regnes den også som en «vare» og vanlige regler for betaling av merverdiavgift gjelder.

Undersøk med Tollvesenet om du er i tvil