Lån av avlshann

Når man låner avlshann er det viktig å passe på at alle skjemaer og krav er oppfylt, før parring finner sted. Det er ulike regler for hannkatter som er FIFe-registrert eller om den er fra et forbund utenfor FIFe.

Lån av avlshann i NRR eller andre FIFe-forbund

Her er reglene de samme som ved bruk av egen avlshann. Ved stamtavlerekvisisjon skal foreligge:

  • Paringsbevis/stamtavlerekvisisjon med underskrift av hannkattens eier

Dersom katten tidligere ikke har hatt kull etter seg i NRR, må det også sendes inn:

  • Helseattest for avlskatt med fullt stamboknavn, registreringsnummer og ID-nummer

  • Dokumenterte resultater på obligatoriske helsetester uført etter NRRs prosedyre

  • Om katten ikke er registrert i NRR må kopi av stamtavle legges ved

Lån av avlshann utenfor FIFe

Når vi skal låne en avlshann som ikke er registrert i FIFe, så må det søkes om dette på forhånd, før paring finner sted. Søknaden sendes som vanlig via egen klubb, og må inneholde:

  • Utfylt skjema «Lån av avlshann»

  • Kopi av original stamtavle

  • Helseattest med fullt stamboknavn, registreringsnummer og ID-nummer

  • Dokumenterte resultater på obligatoriske helsetester uført etter NRRs prosedyre

Vær oppmerksom på at andre krav kan komme til, avhengig av informasjon på hannkattens stamtavle. Slike krav vil bli opplyst når klubbsekretær/stambokfører har sett på stamtavlen.

Skulle det finnes ulovlige raser (Munchkin, Scottish Fold) i stamtavlen innen 4 generasjoner
bak katten, så vil ikke katten kunne brukes i avl i noe FIFe-forbund.

Katten skal ikke pares før godkjenning er mottatt!