Raseringer

Raseringer er klubber som ofte er uavhengige av noe bestemt forbund, arrangerer hobbyutstillinger som ikke gir sertifikater eller poeng i Årets Katt-konkurransene, arbeider for å spre kunnskap om den spesielle rasen, er kontaktpunkt for kattungekjøpere.

​Inaktive: