Stamnavn

Søk i NRRs stamnavndatabase:
Her kan du søke opp alle våre registrerte stamnavn.
Man kan søke på årstall, stamnavn, navn eller deler av navn/stamnavn.

Ønsker du å søke om stamnavn?  

Les gjerne litt om å drive katteoppdrett her: Oppdrett

Da er det en del ting du bør være oppmerksom på.  Først og fremst bør du lese reglene som omhandler stamnavn.  Disse finner du under lover og regler som kapittel 5.2 i ”FIFes og NRRs oppdretts- og registreringsregler (OR)”. Dernest kan du sjekke i NRRs database (øverst på dennes siden), og FIFes hjemmesider for å se om det alternativet du ønsker er ledig. Man kan max ha to ord, og ikke mer enn 18 anslag (mellomrom og apostrof inkludert) i stamnavnet.

Et stamnavn kan kun registreres når ikke noe identisk eller lignende stamnavn, som kan gi grunn til misforståelser, er innført i FIFes Book of Cattery Names (BCN) tidligere.  Med ”lignende” menes her både skrivemåte og uttale.

Når du søker i NRRs stamnavnliste bør du søke med forskjellige skrivemåter, f.eks.  både Mokka og Mocca, Schan/Shan osv.  (Er Mokka eller Schan godkjent, vil du ikke få godkjent Mocca eller Shan).  Det er alltid stammen av navnet som gjelder, slik at det ikke nytter å bruke ”Casa Solsiden” og ”Kennel Solsiden” som to alternativ, er ”Solsiden” godkjent tidligere, blir begge alternativ strøket. FIFe er blitt strengere på hva som kan godtas som stamnavn eller deler av stamnavn.

Farge- eller rasebetegnelser/del av rasebetegnelser som ”vedheng” til stamnavn, fordi det ikke går klart frem at det er en del av stamnavnet, eksempelvis ”black”, ”blue”, ”silver”, ”cream”, ”golden” osv. eller ”birma”, ”coon”, ”devon”, ”rag” osv. blir ikke godkjent. 
 Stamnavn som inneholder EMS-koder, så som ”SIA”, ”BEN”, ”BRI”, ”BUR”, ”TUA”, ”OCI”, ”RAG” osv. godtas heller ikke.

Når du skal søke i FIFes stamnavnliste er det flere ting å passe på.  De norske og danske bokstavene æ, ø og å vil være skrevet som ae, o og a/aa.  Når ditt ønske begynner med en av disse bokstavene, må du altså søke med ae, o eller a/aa som forbokstav.  Det kan også være lurt å søke med svensk/tysk ä og ö.  Også når æ, ø, å finnes inni ordet, kan det være lurt å søke med de alternative bokstavene.

Du kan jo selv gå inn på FIFe-listen og søke på f.eks. «Bjørkåsen» (oppført som Bjorkasen),  «Sørbråten» (Sorbraten), eller «Tømmerliskjæret » (Tommerliskjaeret) eller noen av de andre fra den norske listen som begynner på Æ, Ø eller Å og se hva du får opp.
Ønsker du et stamnavn som består av flere ord, bør du søke både som ett og flere ord, f.eks. Fairy Tales og Fairytales, Silver Blossom og Silverblossom.  Du kan også søke på ordene hver for seg, (Fairy, Tales, Silver, Blossom), for å være sikker på at ditt forslag ikke blir forkastet fordi det ligner for mye på et allerede registrert.

Skjema for søknad om stamnavn finner du på Skjemasiden. Du fyller dette ut og sender til sekretæren i klubben din.