Regelverk gjeldende fra 01.01.2023 er publisert

Det nye lovverket kan leses HER

Lover og regler for 2023 ble publisert 04.01.2023, med virkningsdato 1. januar 2023, og kan leses her.
Vedtak fattet av NRR og FIFe i 2022, og som gjelder fra 2023 er satt i gult. Dersom det oppdages feil i vedtak kan henvendelse om dette sendes direkte til LK på e-post bje-west@online.no.

Alle fotnotene er fjernet i de publiserte tekstene (unntatt FIFe’s egne). Noen av disse fotnotene skal senere i hht. GF-vedtak implementeres i en revidert utgave sammen med andre endringer for å få lovverket mer i tråd med det som gjelder i FIFe. Dette er endringer som ligger innenfor LKs oppgaver, og oppgaven er avtalt med styret. Henvisninger i tekstene vil stå omtrent som før i de publiserte tekstene, men de blir redigert i de nye tekstene som først kan gis ut etter GF 2023. 

Det vil senere i 2023 i hht. GF-vedtak legges ut en revidert utgave av NRRs lov- og regelverk etter at NRRs klubber har uttalt seg. Legges så ut senest etter NRRs GF 2023.

Sammen med de tekstene som er bearbeidet og kommentert av NRRs styre og Lovkomitéen, vil det ligge et renskrevet utkast slik at alle kan se hva som gjelder og hva som er blitt endret ved å sammenholde tekstene. (De nye vedtakene fra 2023 er selvsagt med i de renskrevne utkastene.)