Titler på katteutstilling i koronatider- NRR informerer

Bilde av katt med munnbind på

Titler på katteutstilling i koronatider- På grunn av COVID-19-situasjonen har FIFe’s styre vedtatt å videreføre en del unntak i Utstillingsreglementet (UR) ut år 2022, slik at man fortsatt har mulighet til å ta internasjonale titler på tross av at det blir annerledes å arrangere utstilling i koronatider.

Les om unntakene FIFe’s styre har vedtatt her

Les på FIFe’s nettside her

NRR presiserer angående titler tatt på utstilling:

Som utstiller har man alltid valget mellom å oppnå sertifikat/titler etter de ordinære reglene  og «coronareglene», altså unntaksbestemmelsene. Har man f.eks. 2 gyldige CACIB fra Norge, og vinner et nytt gyldig CACIB i Sverige eller et annet land i perioden, følger man hovedbestemmelsen i UR § 4.3, og blir Int. Champ. etter de ordinære reglene: 3 sertifikat i minst 2 land og gitt av  3 dommere. Er dette ikke mulig eller vanskelig, kan man holde seg til unntaksbestemmelsene i tråd med kravene i Anneks 2. 

Min Katt registrerer ikke automatisk tittel etter unntaksbestemmelsene i «koronareglene». Eier må opplyse NRR om – og dokumentere – at tittel er oppnådd etter FIFe’s unntaksbestemmelser, så tittel kan bli korrekt registrert hos NRR. 

NB! Unntaksbestemmelsene gir bare en ekstra mulighet. Kan man oppnå sertifikat/titler i henhold til hovedbestemmelsene, er det selvsagt helt i orden.