Titler på katteutstillnger i koronatider

Unntaksbestemmelser til Utstillingsreglementet (UR) vedtatt av FIFe’s styre:

«Unntaksbestemmelser som gjelder ut 2022 (sist oppdatert 15.11. 2021)

På grunn av COVID-19-situasjonen har Styret vedtatt å videreføre følgende unntak i Utstillingsreglementet (UR) ut år 2022:

 • Vinnerutstillinger kan finne sted i hvilken som helst måned i 2022.
 • For alle vinnerutstillinger – inkludert Verdensutstillingen – arrangert før 31.12.2022 er det ikke nødvendig at en katt har kvalifisert seg for å kunne delta.
 • Alle FIFe-medlemmer eller deres utstillingsarrangerende klubber kan avholde internasjonale utstillinger kun med tjenestegjørende dommere fra eget land; det er ikke noe krav om  deltagende utenlandske dommere. Dette gjelder til 31.12. 2022.

 • For alle europeiske FIFe-medlemsland gjelder følgende antall sertifikat for å oppnå disse titlene:
  • IC/IP; GIC/GIP resp. SC/SP er antall sertifikat satt til 5; 7 resp. 10.
  •  Disse sertifikatene kan vinnes i 1 – ett – land (for IC/IP) resp. 1 eller 2 land (for GIC/GIP og SC/SP).

I hver klasse minst ett sertifikat være vunnet på en utstilling arrangert etter 01.07. 2020. Dette unntaket gjelder til 31.12. 2022 (→  kravene Anneks 2 og 3).

 • Antall Best-in-Show-titler i klassene 11 og/eller 12 som kvalifisere til tittelen Junior Winner reduseres fra 5 til 3.  Dette unntaket gjelder til 31.12.2022 (→ Kravet i Anneks 5 – omtalt av FIFe som 5A i Styrets Covid-19-presentasjon)

Presiseringer fra NRR:

Viktig presisering nr. 1:
Som utstiller har man alltid valget
mellom å oppnå sertifikat/titler etter de ordinære reglene  og «coronareglene», altså unntaksbestemmelsene. Har man f.eks. 2 gyldige CACIB fra Norge, og vinner et nytt gyldig CACIB i Sverige eller et annet land i perioden, følger man hovedbestemmelsen i UR § 4.3, og blir Int. Champ. etter de ordinære reglene: 3 sertifikat i minst 2 land og gitt av  3 dommere. Er dette ikke mulig eller vanskelig, kan man holde seg til unntaksbestemmelsene i tråd med kravene i Anneks 2.  Viktig presisering nr. 2:
Min Katt registrerer ikke automatisk tittel etter unntaksbestemmelsene i «coronareglene». Eier må opplyse NRR om – og dokumentere – at tittel er oppnådd etter FIFe’s unntaksbestemmelser, så tittel kan bli korrekt registrert hos NRR. 

Dette er det viktig at utstillerne merker seg.  Se også Øvrig informasjon nedenfor

Øvrig informasjon:

Anneksreferanser:

Anneks 2 – Antall sertifikat, land og dommere for å få titlene IC/IP

Å oppnå tittelen International Champion eller International Premior:
5 CACIB/CAPIB fra minst tre forskjellige dommere i ett land.

Unntak for Hviterussland, Portugal, Russland, Spania og Ukraina ……. Til 31.12. 2022 gjelder denne muligheten også for alle andre europeiske FIFe-land, og altså for norske utstillere. Dette omtales av FIFe som Annex 2A

Anneks 3 – Antall sertifikat, land og dommere for å få titlene IC/IP, GIC/GIP og SC/SP


Alle sertifikater tillates gitt i ett land:

 • International Champion/Premior: 5 CACIB/CAPIB gitt av minst 3 forskjellige dommere
 • Grand International Champion/Premior: 7 CAGCIB/CAGPIB gitt av minst 5 forskjellige dommere
 • Supreme Champion/Premior: 10 CACS/CAPS gitt av minst 7 forskjellige dommere

Disse unntakene gjelder for Hellas, Island, Israel og Storbritannia pga landenes geografiske beliggenhet ………. Til 31.12. 2022 gjelder denne muligheten også for alle europeiske FIFe-land, og altså for norske utstillere. Dette omtales av FIFe som Annex 3A

NB! Unntaksbestemmelsene gir bare en ekstra mulighet. Kan man oppnå sertifikat/titler i hht. hovedbestemmelsene, er det selvsagt helt i orden!