Aristokatt

Bilder av bladet aristokatt

Aristokatt er et fagtidsskrift om katter som utgis av NRR. Abonnementet ligger innbakt i medlemskontingenten til alle NRR-tilsluttede klubber.

Aristokatt utkommer 4 ganger i året, er trykt i 4 farger og inneholder stoff om katt, kattehold, rasepresentasjoner, orientering om vedtak som fattes på NRRs og FIFes generalforsamlinger, presentasjon av årets katter osv. Det står alle fritt å sende inn stoff til bladet, stille spørsmål, rykke inn annonser. Bladet sendes ut fra NRR, og det er derfor svært viktig for klubbmedlemmer at de til enhvert tid er registrert med rett adresse i Min Katt, slik at de får medlemspost og Aristokatt tilsendt i rett tid.

Det er også fullt mulig for ikke-medlemmer å abonnere på bladet. Abonnementsprisen er kr. 250.- pr. år, og abonnement får man tegnet ved å henvende seg til NRRs kontor.

Adresse:Norske Rasekattklubbers Riksforbund – NRR
Pancoveien 22 a
1624 Gressvik
E-post: forbund@nrr.no  

Velkommen som ny abonnent!

​Bilder til Aristokatt
Vi er stadig på jakt etter gode bilder til bladet og oppfordrer herved alle til å sende oss bilder. Sender du et elektronisk bilde, skal bildet være en høyoppløslig jpg-fil. Det betyr at det må være lagret i et forholdsvis stort format. Sender du bilder via e-mail ber vi om at det ikke sendes flere enn to bilder per mail og at det i mailen oppgis motiv og fotograf.

Oppgi alltid navnet på fotografen dersom det er kjent.

Vi er interessert i alle typer bilder, men er særlig på jakt etter flotte motiver med katten i aksjon i naturlige omgivelser. Gjerne fra forskjellige årstider, værforhold og naturforhold. Kanskje unødvendig å si, men vi vil ha bilder av alle mulige raser, fargevarianter og huskatter.

​Bilder og stoff sendes til:
Aristokatt
v/Lisbeth Falling
Hølandsveien 1
1903 Gran
E-post: efogas@online.no

​Annonsepriser – private og kommersielle.

Prisene gjelder annonser uavhengig om de er i farge eller sort/hvitt.​

Tillegg:
Dersom man leverer ferdig annonse på diskett eller cd, eventuelt original, betales intet tillegg.
For et lite tillegg i prisen lager Aristokatt annonsen, be om pristilbud.

Scanning av bilder koster kr. 100,- per stk. Høyoppløselige bilder levert elektronisk intet tillegg. Vår grafiker må avgjøre om bilder/original er godt nok til trykking. 25 % mva kommer i tillegg

FormatKomnersielle firmaPrivate oppdrettere
1/1 side5.600,-2.250,-
1/2 side3.100,-1.270,-
1/4 side1.750,-568,-
1/8 side376,-
1/16 side280,-