Komiteer, råd og utvalg

Alle komitéer,råd og utvalg er rådgivende organer for NRRs styre. De kan i spesielle tilfeller også opptre som rådgivere ovenfor klubber og enkeltmedlemmer, men kan ikke fatte vedtak, hvis ikke dette er delegert til det aktuelle råd/utvalg.

Avlsrådet/Helseutvalget (AR/ HU)

Utpekt av styret: 2021-2023Maria MyrlandTERAK
Utpekt av styret:2021-2023Lisbeth FallingNORAK
Medlem:2022-2024Karin NeergaardRORAK
Medlem:2022-2024May BergSunnmørskatten
Varamedlem:2021-2023Terje Elvrum StorliGrenlandspusen
Varamedlem:2022-2024Elise C StrandheimNORAK
Avlsrådet/ helseutvalget er et rådgivende organ for NRRs styre, tilsluttede klubber og deres enkeltmedlemmer i forbindelse med avl og oppdrett av rasekatter. Generalforsamlingen og NRRs styre kan delegere vedtaksmyndighet til avlsrådet

Utstillingskomitéen (UK)

Utpekt av styret:2021-2023Signe S ThorsenRORAK
Medlem:2022-2024May BergSunnmørskatten
Medlem:2022-2024Linda OrtangAdelkatten
Varamedlem:2022-2024Kine GundersenSmaalenene
Varamedlem:2022-2024Tove StalderØstfoldkatten
UK er første instans som mottar klubbenes søknader om å arrangere utstilling, UK er ansvarlig for å lage lister over innkommende søknader i henhold til utstillingsreglementet. Søknadslistene sendes videre til FIFe til endelig avgjørelse

Lovkomitéen (LK)

Medlem:2022-2024Roald WestreSmaalenene
Medlem:2021-2023Jon WikneAdelkatten
Varamedlem:2021-2023Lisbeth FallingNORAK
Varamedlem:2022-2024Marit HellesøyHAURAK
 Lovkomitéen foretar de nødvendige oppdateringene av lover og regler. Komitéen er et rådgivende organ ved lovtolkninger etc

Disiplinærkomitéen (DK)

Medlem:2022-2024Erling OrsethIshavskatten
Medlem:2021-2023Sissel Karin HalsVKK
Medlem:2021-2023Frøydis HusøySunnmørskatten
Medlem:2022-2024Christine SkjæranKKMN
Medlem:2021-2023Lena H LindebergAdelkatten
Varamedlem:2021-2023Geir MikalsenLIRAK
Varamedlem:2022-2024Connie SkeieSØRAK
​Disiplinærkomitéen behandler alle disiplinærsaker innklaget mot enkeltmedlemmer i NRR. Innstillingen sendes NRRs styre for vedtaksbehandling

Appellutvalget (APU)

Medlem:2022-2024Kristine FinckelsenØstfoldkatten
Medlem:2022-2024Tor Arild JacobsenWebkatten
Medlem:2022-2024Asbjørn BerntsenSØRAK
Medlem:2021-2023Siv BrauterGrenlandspusen
Medlem:2021-2023Hanne GjønvikKKMN
Varamedlem:2022-2024Lisbeth FallingNORAK
Varamedlem:2021-2023Mona Merethe AnisdahlNORAK
Appellutvalget er øverste ankeinstans i NRR

Utregnere Årets Nordnorske

Krystallkatten og Årets Nordnorske:Eva S Mathiesen2020-2022Polarkatten
Ferdigstiller Årets Nordnoske utregning

Valgkomitéen

Medlem:2022-2024Hilde BjørkmannVKK
Medlem:2022-2024Trine HegnaLIRAK
Medlem:2022-2024Christine SkjæranKKMN
Valgkomiteen presenterer valgliste og bistår med valg ved NRRs Generalforsamling