Komiteer, råd og utvalg

Alle komitéer,råd og utvalg er rådgivende organer for NRRs styre. De kan i spesielle tilfeller også opptre som rådgivere ovenfor klubber og enkeltmedlemmer, men kan ikke fatte vedtak, hvis ikke dette er delegert til det aktuelle råd/utvalg.

Avlsrådet (AR)

Utpekt av styret: 2019-2021Maria MyrlandTERAK
Utpekt av styret:2019-2021Lisbeth FallingNORAK
Medlem:2020-2022Bettina BachmannNORAK
Medlem:2020-2022May BergSunnmørskatten
Varamedlem:2021-2023Terje Elvrum StorliGrenlandspusen
Varamedlem:2020-2022Linda OrtangAdelkatten
Avlsrådet er et rådgivende organ for NRRs styre, tilsluttede klubber og deres enkeltmedlemmer i forbindelse med avl og oppdrett av rasekatter. Generalforsamlingen og NRRs styre kan delegere vedtaksmyndighet til avlsrådet

Utstillingskomitéen (UK)

Utpekt av styret:2019-2021Signe S ThorsenRORAK
Medlem:2020-2022May BergSunnmørskatten
Medlem:2020-2022Linda OrtangAdelkatten
Varamedlem:2020-2022Kine GundersenSmaalenene
Varamedlem:2020-2022Tove StalderØstfoldkatten
UK er første instans som mottar klubbenes søknader om å arrangere utstilling, UK er ansvarlig for å lage lister over innkommende søknader i henhold til utstillingsreglementet. Søknadslistene sendes videre til FIFe til endelig avgjørelse

Lovkomitéen (LK)

Medlem:2020-2022Roald WestreSmaalenene
Medlem:2021-2023Jon WikneAdelkatten
Varamedlem:2021-2023Lisbeth FallingNORAK
Varamedlem:2020-2022Marit HellesøyHAURAK
 Lovkomitéen foretar de nødvendige oppdateringene av lover og regler. Komitéen er et rådgivende organ ved lovtolkninger etc

Helseutvalget (HU)

Helseutvalget skal på fritt grunnlag eller etter henstilling fra NRRs styre, ta opp spørsmål knyttet til helse på katt.

Disiplinærkomitéen (DK)

Medlem:2020-2022Erling OrsethIshavskatten
Medlem:2021-2023Sissel Karin HalsVKK
Medlem:2021-2023Frøydis HusøySunnmørskatten
Medlem:2020-2022Christine SkjæranKKMN
Medlem:2021-2023Lena H LindebergAdelkatten
Varamedlem:2021-2023Geir MikalsenLIRAK
Varamedlem:2020-2022Christin VargskogenAdelkatten
​Disiplinærkomitéen behandler alle disiplinærsaker innklaget mot enkeltmedlemmer i NRR. Innstillingen sendes NRRs styre for vedtaksbehandling

Appellutvalget (APU)

Medlem:2020-2022Kristine FinckelsenØstfoldkatten
Medlem:2020-2022Trine HegnaLIRAK
Medlem:2020-2022Asbjørn BerntsenSØRAK
Medlem:2021-2023Siv BrauterGrenlandspusen
Medlem:2021-2023Hanne GjønvikKKMN
Varamedlem:2020-2022Lisbeth FallingNORAK
Varamedlem:2021-2023Mona Merethe AnisdahlNORAK
Appellutvalget er øverste ankeinstans i NRR

Utregnere Årets Nordnorske

Krystallkatten og Årets Nordnorske:Eva S Mathiesen2020-2022Polarkatten
Ferdigstiller Årets Nordnoske utregning

Valgkomitéen

Medlem:2020-2022Lisbeth FallingNORAK
Medlem:2020-2022Trine HegnaLIRAK
Medlem:2020-2022Christine SkjæranKKMN
Valgkomiteen presenterer valgliste og bistår med valg ved NRRs Generalforsamling