Kontoret

Vårt kontor har to ansatte, som drifter NRR i det daglige og er bindeleddet i organisasjonen.Kontoret jobber opp mot klubbene, styret og komiteene, sender ut stamtavler og annet forbundsarbeide. All kontakt med NRR skal gå gjennom klubben så fremt du er medlem av en klubb. All kontakt med FIFe skal gå via NRR

Alle henvendelser til NRR som ikke omhandler stamtavler, importer eller eksporter sendes på e-post til vikarierende forbundssekretær Marte H. Tøfte på: forbund@nrr.no, eller telefon: 69612754
Line-Louise WangsvikAlle henvendelser vedrørende stamtavle, importer, eksporter, stamnavn og huskattbevis, sendes på e-post til stambokfører Line-Louise Wangsvik på: stambok@nrr.no, eller telefon: 69612753